LIJFRENTE
Waarom zou u een lijfrenteverzekering afsluiten als u al een pensioenverzekering heeft? Het grote verschil tussen lijfrente en pensioen is dat er bij pensioen sprake moet zijn van een werkgever/ werknemer verhouding. Bij een lijfrente is dit niet het geval; deze kunt u afsluiten zonder dat er sprake is van die verhouding.

Met een lijfrente bij Arci vd Lagemaat kunt u een vermogen opbouwen dat wordt gebruikt als aanvulling op de AOW en/ of het pensioen. U kunt een vermogen opbouwen door periodieke premie te betalen of door het storten van een koopsom. In veel gevallen is de betaalde lijfrentepremie aftrekbaar van uw belasting. Op deze wijze betaalt de fiscus mee aan uw pensioenvoorziening. Er zijn een aantal vormen van lijfrente te onderscheiden:

Levenslange oudedagslijfrente
Een levenslange oudedagslijfrente ontvangt u als aanvulling op u AOW en/ of pensioen. U mag zelf bepalen wanneer u deze lijfrente wilt ontvangen, als dit maar voor uw 70e gebeurt.

Tijdelijke oudedagslijfrente
Een tijdelijke oudedagslijfrente gaat in vanaf de leeftijd van 65 jaar en moet minimaal 5 jaar duren. U kunt hiermee een achteruitgang op uw inkomen uit AOW en/of pensioen of extra uitgaven gedurende de periode na 65 jaar ontvangen.

Nabestaandenlijfrente
De nabestaandenlijfrente heeft als doel uw partner een lijfrente uitkering
te bieden nadat u bent overleden. Het is een extra verzekering zodat de uitkering bij uw overlijden niet direct wordt beëindigd.